Risskov Bilsemester har Sveriges bästa priser på hotell och hotellpaket

OK

Sjukavbeställningsskydd

Risskov Bilsemester rekommenderar er att teckna en sjukavbeställningsförsäkring hos Risskov Bilsemester. Försäkringen täcker sjukdom, dödsfall och olycksfall för såväl resedeltagarna som den närmaste familjen från betalningstillfället till check-in på hotellet. Vidare täcker försäkringen vissa andra omständigheter som t.ex. brand eller inbrott, som omöjliggör vistelsen.

För att teckna sjukavbeställning behöver Risskov Bilsemester namn på samtliga deltagare. Sjukavbeställningsskyddet måste omfatta samtliga personer på samma bokning, d.v.s. om ni är 2 par, som gjort en beställning av 2 rum, måste samtliga 4 ta sjukavbeställningsskyddet.

Sjukavbeställningsskyddet kostar 6 % av hotellvistelsens pris. Exempel: För en hotellvistelse som kostar 1000 SEK blir sjukavbeställningen 60 SEK. Då Risskov Bilsemester erhållit nödvändig dokumentation, återbetalas allt utom avgiften för själva sjukavbeställningsskyddet och expeditionsavgiften.

Avbeställning av en vistelse måste alltid ske till Risskov Bilsemester. Dokumentation i form av läkarintyg, polisrapport el.dyl. sänds till Risskov Bilsemester.

Ett sjukavbeställningsskydd medför att Risskov Bilsemester återbetalar allt utom själva sjukavbeställningsavgiften samt expeditionsavgiften.

Sjukavbeställningsskyddet täcker

- sjukdoms- eller dödsfall för någon av de försäkrade eller den nämaste familjen*
- brand eller inbrott i någon av de försäkrades bostad
- uppsägning från arbetet av någon av de försäkrade
- upphörande av samboende eller skilsmässa
- skador, på den försäkrades resefordon, vilka uppstått den senaste veckan före ankomst till hotellet, och vilka medför att resan ej kan företas (intyg från bilförsäkringsbolag krävs)

Uppkommer något av ovanstående skall ni snarast kontakta oss per telefon på 040 611 61 30 eller per e-mail till kontakt@risskov.se

*Till den närmaste familjen räknas moder, fader, hustru, sambo, partner, barn, barnbarn, syskon, syskonbarn, svärföräldrar, svågrar och svägerskor.

Önskar ni sjukavbeställningsskydd?

Sjukavbeställningsskyddet kan tecknas vid beställningen av hotellvistelsen. Om ni inte har alla uppgifter eller vill kontrollera er befintliga hemförsäkring går sjukavbeställningsskyddet att lägga till innan ni gör slutbetalningen. Då kan ni antingen ringa till oss under kontorstid eller skicka e-mail.

Reseförsäkring

Risskov Bilsemester rekommenderar att ni före avresan kontrollerar i detalj vad som ingår i er hemförsäkring och eventuellt i er kredit/betalkortförsäkring när ni är på resa. Det är viktigt att försäkringen täcker hemtransport vid svårare sjukdom och dylikt. Reseförsäkringar kan tecknas online hos ERV på www.tecknaforsakring.nu/europeiska/ eller per telefon 0770 457971. Även andra försäkringsbolag säljer reseförsäkringar.

Glöm inte att beställa EU-kortet från Försäkringskassan. Kortet gäller med giltig legitimation för läkarvård inom EU/EES och Schweiz. Kortet gäller dock inte hemtransport vid sjukdom. För hemtransport måste du teckna en separat reseförsäkring. EU-kortet beställer du enklast online på www.forsakringskassan.se där du också kan få mer information. Om du endast ska resa inom Norden behövs inte kortet. Du kan också ringa till Försäkringskassan på telefon 0771‑524 524 och få information.