Resebestämmelser

Allmänna villkor

Sekretesspolicy

Risskov Bilsemester samlar in data i form av cookies och personlig information i enlighet med gällande lagar och förordningar. Information samlas in för olika ändamål, inklusive för vår bokning och leverans av köpta vistelser och andra produkter, kundregister, fakturering, inkasso, marknadsföring, statistik etc. En detaljerad rapport om Risskov Bilsemesters sekretesspolicy finns på https://www.risskov.se/sekretesspolicy/. När du bokar en vistelse och andra tjänster accepteras Risskov Bilsemester integritetspolicy.

Beställning

Beställning kan göras på www.risskov.se eller per telefon 040-6116130. Expeditionsavgift: för onlinebokning 85 SEK per bokning, för telefonbokning 100 SEK per bokning. Önskar ni få era resehandlingar med post tar vi ut en avgift på 40 SEK. Vid beställning godkännes våra allmänna villkor, integritetspolicy samt att man läst hotellbeskrivning och info på vår hemsida. Eventuell annonskod skall anges vid bokningstillfället.

Speciella önskemål

Särskilda önskemål (t.ex. matallergier, vegetarisk kost, handikappanpassning, utsikt o.s.v.) tillgodoses i den omfattning hotellet har möjlighet. Risskov Bilsemester kan dock inte garantera att önskemålen uppfylls av hotellet och tar ej ansvar för önskemål som ej uppfyllts. Risskov Bilsemester rekommenderar att ni själva tar kontakt med hotellet efter att bokningen blivit bekräftad eller vid ankomst till hotellet. Risskov Bilsemester tar inget ansvar för särskilda avtal som gjorts upp direkt med hotellet och andra samarbetspartner.

Faktura och kundansvar

När hotellet har bekräftat beställningen, sänder Risskov Bilsemester en faktura per e-post eller per post (se ovan). På fakturan framgår deltagarantal, antal rum, rumstyp, måltider samt datum för vistelsen. Dessa uppgifter är bekräftade av hotellet. Eventuella andra avgifter, som inte är upptagna på fakturan, t.ex miljöavgift, turistskatt och parkering, betalas på hotellet. Övriga avgifter finns alltid angivna under hotellbeskrivningen på risskov.se. Flera hotell ber om en deposition eller kreditkortsuppgifter vid ankomst för debitering av tillägg gjorda under vistelsen. Tillval gjorda vid bokningstillfället på vårt bokningsformulär anges på fakturan från Risskov Bilsemester men betalas direkt till hotellet.

Kundens ansvar: Vänligen kontrollera alla upplysningar före betalningen samt uppmärksamma betalningsdatum! Vid betalning accepterar ni allt i relation till den den bekräftade bokningen, våra allmänna villkor, sekretesspolicy, hotellbeskrivning och särskild info på vår hemsida.

Hotell-voucher

Tillsammans med resehandlingarna skickas en voucher. Denna måste skrivas ut och lämnas i receptionen vid incheckningen. Har man inte med vouchern har hotellet rätt att avvisa ankomsten. På vouchern står hotellets adress och telefonnummer samt uppehållets innehåll.

Barnrabatter

Barnrabatter träder i kraft först vid 2 fullt betalande vuxna i ett dubbelrum. Barnets ålder vid ankomst måste anges vid bokning. Har fel ålder angetts har hotellet rätt att avkräva eventuell prisskillnad.

Reseavbokningsskydd

Vi rekommenderar er att teckna ett reseavbokningsskydd som ger er rätten till återbetalning av resans pris exkl. expeditions- och avbokningsskyddsavgift. Avbokningsskyddet täcker avbeställning vid akut sjukdom, dödsfall (inklusive i närmaste familjen) eller olyckor såsom inbrott och brand hos den resande. Avbokningsskyddet gäller fram tills avresan från hemmet.Avbeställning kan endast ske till Risskov Bilsemester och måste styrkas av behörig dokumentation (läkarintyg vid sjukdom, polisrapport vid olycka/inbrott o.dyl. eller rapport från brandkåren vid brand). Dokumentationen sänds till Risskov Bilsemester ihop med bokningsnummer och kontonummer, varefter återbetalning kan ske. Eventuella avgifter för intyg och rapporter ersätts ej. Avbokningsskyddet skall tecknas vid bokningstillfället eller senast innan uppehållet har betalats. Reseavbokningsskydd kostar 6% av hotellvistelsens pris. I händelse av akut sjukdom eller dödsfall kan närmaste familjen och upp till 4 andra försäkrade resedeltagare avboka sin vistelse. Som närmsta familj räknas make/maka eller sambo, barn, bonusbarn, fosterbarn, svärbarn, föräldrar, bonusföräldrar, fosterföräldrar, svärföräldrar, syskon, bonussyskon, fostersyskon, mor- och farföräldrar, svägerska och svåger. Avresan täcker inte tidig avresa efter att man checkat in p.g.a. sjukdom eller annan olycka.

Betalning

Beställningen är bindande när fakturan från Risskov Bilsemester är betald. Vänligen kontrollera alla uppgifter innan ni betalar och notera betalningsdatum. När ni betalar accepterar ni våra resevillkor för den bekräftade bokningen. Betalningsdatum framgår av fakturan och är 5 bankdagar efter att bokningen har bekräftats. För bokningar med mer än 5 vardagar till bokad ankomst kan betalning ske med bankgiroinbetalning. Betalning kan göras med överföring till vårt bankkonto i Swedbank: clearingnummer 8901-1, kontonummer 9447097099, ange bokningsnummer i fältet för kommentar till mottagaren. Betalning med bankgiro eller överföring till konto accepteras from till 12.00 3 bankdagar före sista betalningsdatum. Om mindre än 3 dagar innan bokad incheckning skall betalning ske online på vår hemsida. Vi accepterar betalning med VISA eller Mastercard. Ni får en kvittering via e-post när betalningen kommit oss tillhanda. Vid vistelser med ankomstdatum mer än 50 dagar från bokningsdatum och med ett belopp överstigande 8000 SEK erbjuds delbetalning, med en deposition på 20 % av totalpriset som skall betalas inom 5 arbetsdagar efter att bokningen är bekräftad. Restbeloppet skall betalas 45 dagar före ankomstdatum. Om betalningen inte är Risskov Bilsemester tillhanda i tid kontaktar vi dig per telefon. Om vi inte kan nå dig varken per telefon eller e-post, avbokas vistelsen.

Ankomst och avresa

Ankomst- och avresetidpunkter samt vägbeskrivning finner du på vår hemsida vid beskrivningen av hotellet. Ankomst till destinationen senare än kl. 18.00 avtalas senast på ankomstdagen direkt med hotellet. Telefonnummer hittar ni på hotell-vouchern.

Avbokning och ändringar

Ändring/annullering av datum, hotell, antal deltagare, rumskategori, namn m.m. eller annullering av hela bokningen kan ske fram till 8 dagar före ankomst mot avgift och förutsatt att Risskov Bilsemester och hotellet bekräftar att en sådan ändring är möjlig. 

Avgiften beräknas enligt följande: 

+ 30 dagar till ankomst 10% av skillnadsbeloppet, dock minst kr. 220,- 

14 – 29: 30% av skillnadsbeloppet, dock minst kr. 220,- 

8 – 13: 40% av skillnadsbeloppet, dock minst kr. 220,-

0 - 7: 100% av skillnadsbeloppet 

Skillnadsbelopp = totalt ursprungligt uppehållspris minus totalt nytt uppehållspris. Om hela vistelsen ställs in beräknas ett nytt uppehållspris pris till 0,-. Depositionsåterbetalning kommer att beräknas baserat på det totala uppehållspriset. Expeditionsavgift och reseavbeställningsskyddsavgift överförs vid byte till ny bokning. Vid avbokning av hela bokningen går även expeditionsavgiften och reseavbeställningsskyddsavgiften bort. Priset för vistelsen definieras som fakturabeloppet minus expeditionsavgiften och avbeställningsskyddsavgiften för resan. Expeditionsavgifter och ev. avbeställningsskydd för resan räknas även bort. För enskilda hotell kan ovanstående villkor skilja sig och de exakta villkoren i dessa fall kommer att visas under bokningsprocessen och i dina resedokument. Vid utebliven ankomst från första natten betraktas detta som en avbokning och Risskov Bilsemester förbehåller sig rätten att avboka hela bokningen. Observera att reseavbeställningsskydd (som endast kan användas en gång per bokning) och beställningskod inte kan läggas till efter betalning. 

Arrangörens ansvar

Risskov Bilferie ansvarar för leveransen av de fakturerade tjänsterna, som framgår av fakturan/vouchern. Risskov Bilferie ansvarar dock inte för brister, ändringar och/eller avbokningar på grund av force majeure eller force majeure-liknande incidenter, det vill säga incidenter som Risskov Bilferie inte hade möjlighet att förutse, mildra eller avvärja när avtalet slöts. Risskov Bilferie åtar sig till exempel inget ansvar för avbokningar, ändringar eller förseningar på grund av avtalsbrott, hotellfel, tekniska problem, problem med bilen eller annan transport, väderförhållanden, epidemier, force majeure etc. som vi inte har inflytande över. Ändringar p.g.a. dessa förhållanden sker enligt Risskovs normala resevillkor. Varken hotellet eller Risskov Bilsemester ansvarar för gästerna eller gästernas tillhörigheter under hotellvistelsen och ni är förpliktade att följa hotellets regler. Bryter ni mot hotellets regler är Risskov Bilsemester ej ansvarig för eventuella merkostnader. Stjärnklassificeringen för våra hotell baseras på hotellets egna såväl som vår bedömning av hotellets standard. Stjärnklassificeringen är jämförbar med det internationella stjärnklassificeringssystemet, men likställs inte med det. Risskov Bilsemester garanterar inte tillgänglig internetuppkoppling på de hotell som vanligtvis bara har internetkoppling i och runt lobbyn.

Prisändring

Risskov Bilsemester förbehåller sig rätten att ändra priserna på hemsidan från dag till dag, t.ex. till följd av oförutsedda valutakurser, moms, skatter och miljöavgifter. Vi tillämpar ingen prisgaranti på våra paketpriser.

Reservation

Risskov Bilsemester reserverar sig emot eventuella tryck- och stavfel på vår hemsida, i annonser och nyhetsbrev samt individuella utskick

Reseförsäkring

Risskov Bilsemester råder er att undersöka om er hemförsäkring täcker sjukdomsfall, hemtransport, bilreparation och bagage när ni reser utanför Sverige. Vi rekommenderar att man tecknar en reseförsäkring. Vi tar inget ansvar för avsaknad av reseförsäkring. Vi hänvisar till Europeiska Reseförsäkring där man kan teckna olika typer av specialförsäkringar.

Glöm inte EU-sjukförsäkringkortet och passet

Vid vistelse i EU-land, Norge, Island, Schweiz och Lichtenstein gäller det blå EU-försäkringskortet. Ta alltid med er pass vid resa utanför Sverige.

Outnyttjade tjänster eller uppehåll återbetalas inte.

Reklamation

Skulle det vara något ni finner otillfredsställande ska ni utan dröjsmål kontakta hotellpersonalen, så att de har möjlighet att avhjälpa felet omedelbart. Om ni ändå inte blir nöjda skall Risskov Bilsemester kontaktas, så att vi kan hjälpa er medan ni fortfarande är på plats. Om ni väntar till hemkomsten finns tyvärr ingen möjlighet att åtgärda felet och ni har som regel ingen rätt till ersättning. Om ni fortfarande är missnöjda med ert uppehåll, skall ni inom 14 dagar efter hemkomsten skriftligen redogöra (gärna med stöd av bilder) för vad som orsakar ert missnöje, antingen per e-post eller per brev till adressen nedan. Vi vidarebefordrar klagomålet till hotellet med anmodan om en skriftlig redogörelse. Därefter beslutar vi om eventuell åtgärd och meddelar er.

Risskov Bilsemesters nyhetsbrev

Ni kan gratis prenumerera på våra nyhetsbrev, en möjlighet att få information om våra senaste erbjudanden. Anmälan sker på vår hemsida under ”Kundservice och Betalning”. Det är upp till envar att avbeställa nyhetsbreven.

Presentkort

Presentkortet gäller vid köp av resor på www.risskov.se och kan inte lösas in mot kontanter. Presentkortet kan ej användas som betalning på hotellen. Presentkortet är giltigt i 36 månader från utskriftsdatum.

Ångrar du köpet av ett presentkort kan det återbetalas av Risskov Bilsemester inom 14 dagar så länge det inte har använts.

Ångerrätten gäller från den tidpunkt då du mottager presentkortet via post eller e-post.

Önskar du att annullera presentkortet vänligen kontakta vår kundservice på 040-6116130. Återbetalning sker till samma kort som användes vid köp av kortet.

Bonuspresentkort kan ej användas i kombination med andra presentkort. Alla andra presentkort kan kombineras så flera presentkort kan användas på samma bokning.

Tillämpning av lag och jurisdiktion

Överklaganden mot Risskov Autoferien AG avgörs enligt schweizisk lag och ställs inför schweizisk domstol. Jurisdiktionen är rätten i Cham, Kanton Zug, Schweiz.

Risskov Autoferien AG
Hinterbergstrasse 17
6330 Cham
Schweiz

Observera att:
· Minimum slutstäd inkluderat
· Expeditionsavgift: telefonbokning 100 SEK per bokning
· Expeditionsavgift: för onlinebokning 85 SEK per bokning,-
· Paketpriset är per person med del i dubbelrum

Varför boka med Risskov Autoferien AG?
· Spara mer! Billgare än hotellets egna priser

"För var ytterst solida ekonomi och kreditvärdighet har vi aterigen mottagit den presigefyllda AAA-rankingen av Bisnode, Dun & Bradstreet."
Får du våra nyhetsbrev?

Få löpande uppdateringar av våra erbjudanden, rabatter och kampanjer - levererat direkt till din inkorg 

Kontakta oss
Tel: 040 611 6130

Våra öppetider är:
Måndag - Fredag: 9 - 17
Lördag - Söndag: 10-15 

© Copyright.   Materialet får ej användas utan skriftlig tillåtelse.